AKB48 – Sentimental Train (FNS Uta no Natsu Matsuri 180725)

YouTube: AKB48

AKB48 – Sentimental Train (FNS Uta no Natsu Matsuri 180725)
180725 AKB48 – Sentimental Train (FNS Uta no Natsu Matsuri)

AKB48を『動画でひと休み』でお楽しみ頂きまして有り難うございました。