Jpop Oricon Weekly Chart Top 25 Week 36 [ 2016/09/05 ]

YouTube: JPOP

Jpop Oricon Weekly Chart Top 25 Week 36 [ 2016/09/05 ]
Again , this week will start with #4 of top album instead of #3 ( Osomatsu-san Mutsugo no Oshigoto Taiken Doramatsu CD Series Osomatsu & Karamatsu …