Jpop Oricon Weekly Chart Top 25 Week 18 [ 2016/05/02 ]

YouTube: JPOP

Jpop Oricon Weekly Chart Top 25 Week 18 [ 2016/05/02 ]
This week’s top album will start with #4 instead of #3 ( Osomatsu-san Mutsugo no Oshigoto Taiken Doramatsu CD Series Osomatsu & Choromatsu “TV …